Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 181 sgk Toán lớp 2 - Bài 1: Tính nhẩm:5 x 6 =               ... DeHocTot.com

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 181 sgk Toán lớp 2

Toán


Bài 1: Tính nhẩm:

5 x 6 =                      36 : 4 =                      1 x 5 : 5 =

4 x 7 =                      25 : 5 =                      0 x 5 : 5 =

3 x 8 =                      16 : 4 =                      0 : 3 : 2 =

2 x 9 =                        9 : 3 =                      4 : 4 x 1 =

Bài 2: >; <; =

482...480                             300 + 20 + 8...338

987...989                             400 + 60 + 9...469

1000...600 + 40                       700 + 300 ... 999

Bài 3: Đặt tính rồi tính:

a) 72 - 27;                602 + 35 ;                  323 + 6

b) 48 + 48 ;               347 - 37 ;                  538 - 4

Bài 4: Tấm vải xanh dài 40m, tấm vải hoa ngắn hơn tấm vải xanh 16m. Hỏi tấm vải hóa dài bao nhiêu mét ?

Bài 5: Đo độ dài các cạnh của hình tam giác ABC rồi tính chu vi hình tam giác đó.


Bài giải:

Bài 1: 

5 x 6 = 30                      36 : 4 = 9                      1 x 5 : 5 = 1 

4 x 7 = 28                      25 : 5 = 5                      0 x 5 : 5 = 0

3 x 8 = 24                      16 : 4 = 4                      0 : 3 : 2 = 0

2 x 9 = 18                        9 : 3 = 3                      4 : 4 x 1 = 1

Bài 2:

482 > 480                             300 + 20 + 8 < 338

987 < 989                             400 + 60 + 9 = 469

1000 = 600 + 40                       700 + 300  > 999

Bài 3:

Bài 4: 

Độ dài của tấm vải là:

40 - 16 = 24 (m)

Đáp số: 24m

Bài 5:

Dùng thước có vạch chia xăng -ti-mét để đo độ dài từng cạnh, được:

AB = 4cm, BC = 3cm, AC = 4cm.

Chu vi hình tam giác ABC là:

4 + 3 + 4 = 11 (cm)

Đáp số: 11 cm.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay