Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 22 sgk toán 2 - Bài 1. Tính nhẩm:8 + 2 =           8 + 3 ... DeHocTot.com

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 22 sgk toán 2

Toán


Bài 1. Tính nhẩm:

8 + 2 =           8 + 3 =            8 + 4 =              8 + 5 = 

8 + 6 =           8 + 7 =            8 + 8 =              8 + 9 = 

18 + 6 =         18 + 7 =           18 + 8 =            18 + 9 = 

Bài giải

8 + 2 = 10          8 + 3 = 11           8 + 4 = 12             8 + 5 = 13

8 + 6 = 14          8 + 7 = 15           8 + 8 = 16             8 + 9 = 17

18 + 6 = 24        18 + 7 = 25          18 + 8 = 26         18 + 9 = 27

Bài 2. Đặt tính rồi tính:

38 + 15;           48 + 24;           68 + 13;  

78 + 9;           58 + 26;

Bài giải

Bài 3. Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Gói kẹo chanh: 28 cái

Gói kẹo dừa: 26 cái

Cả hai gói: ... cái?

Bài giải

Số kẹo cả hai gói kẹo có là:

28 + 26 = 54 ( cái )

Đáp số: 54 cái kẹo

Bài 4. Số?

Bài giải

Bài 5. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng:

28 + 4 = ? 

A. 68

B. 22

C. 32

D. 24

Bài giải

Khoanh vào chữ C.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay