Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 26 sgk toán 2 - Bài 1. Tính nhẩm:7 + 4 =              7... DeHocTot.com

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 26 sgk toán 2

Toán


Bài 1. Tính nhẩm:

7 + 4 =              7 + 6 =               7 + 8 =               7 + 9 =

4 + 7 =              6 + 7 =               8 + 7 =                9 + 7 = 

Bài giải

7 + 4 = 11             7 + 6 = 13               7 + 8 = 15               7 + 9 = 16

4 + 7 = 11             6 + 7 = 13               8 + 7 = 15               9 + 7 = 16

Bài 2. Tính:

Bài giải

Bài 3. Tính nhẩm:

7 + 5 =                                7 + 6 =

7 + 3 + 2 =                          7 + 3 + 3 =

7 + 8 =                                7 + 9 =

7 + 3 + 5 =                           7 + 3 + 6 =

Bài giải

7 + 5 = 12                               7 + 6 = 13

7 + 3 + 2 = 12                         7 + 3 + 3 = 13

7 + 8 = 15                               7 + 9 = 16

7 + 3 + 5 = 15                          7 + 3 + 6 = 16

Bài 4. Em 7 tuổi, anh hơn em 5 tuổi. Hỏi anh bao nhiêu tuổi?

Bài giải

Số tuổi của anh là

7 + 5 = 12 ( tuổi )

Đáp số: 12 tuổi.

Bài 5. Điền dấu + hoặc dấu - vào chỗ chấm để được kết quả đúng:

a) 7 ... 6 = 13                     b) 7 ... 3 ... 7 = 11

Bài giải

a) 7 + 6 = 13                     b) 7 - 3 + 7 = 11de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay