Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 29 sgk toán 2 - Bài 1. Tính nhẩm:7 + 3 =               ... DeHocTot.com

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 29 sgk toán 2

Toán


Bài 1. Tính nhẩm:

7 + 3 =                  7 + 4 =                  7 + 5 =               7 + 6 =

7 + 7 =                  7 + 8 =                  7 + 9 =               7 + 10 = 

5 + 7 =                  6 + 7 =                  8 + 7 =               9 + 7 = 

Bài giải

7 + 3 = 10                         7 + 4 = 11             

7 + 7 = 14                         7 + 8 = 15             

5 + 7 = 12                         6 + 7 = 13            

 

7 + 5 = 12                        7 + 6 = 13

7 + 9 = 16                        7 + 10 = 17

 8 + 7 = 15                       9 + 7 = 16

Bài 2. Đặt tính rồi tính:

37 + 15;           47 + 18;             24 + 17;             67 + 9.

Bài giải

Bài 3. Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Thúng cam có : 28 quả

Thúng quýt có : 37 quả

Cả hai thúng có : ... quả?

Bài giải

Số quả cả hai thúng có là:

28 + 37 = 65 ( quả )

Đáp số: 65 quả.

Bài 4. Điền dấu >; < hoặc dấu = vào chỗ chấm.

19 + 7 ... 17 + 9                      23 + 7 ... 38 - 8

17 + 9 ... 17 + 7                      16 + 8 ... 28 - 3

Bài giải

19 + 7 = 17 + 9                      23 + 7 = 38 - 8

17 + 9 > 17 + 7                      16 + 8 < 28 - 3

Bài 5. Kết quả của phép tính nào có thể điền vào ô trống?

Bài giải

Kết quả của các phép tính sau có thể điền vào chỗ trống:

27 - 5;       19 + 4;         17 + 4.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay