Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 34 sgk toán 2 - Bài 1. Tính nhẩm:6 + 6 =               ... DeHocTot.com

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 34 sgk toán 2

Toán


Bài 1. Tính nhẩm:

6 + 6 =               6 + 7 =                 6 + 8 =                  6 + 9 = 

6 + 0 =               7 + 6 =                 8 + 6 =                9 + 6 =

Bài giải

6 + 6 = 12              6 + 7 = 13                6 + 8 = 14                 6 + 9 = 15

6 + 0 = 6                7 + 6 = 13                8 + 6 = 14                9 + 6 = 15

Bài 2. Tính:

Bài giải

 

Bài 3. Số?

6 + ... = 11                 ... + 6 = 12                 6 + ... = 13

Bài giải

6 + 5 = 11                6 + 6 = 12                 6 + 7 = 13

Bài 4. 

- Có mấy điểm ở trong hình tròn?

- Có mấy điểm ở ngoài hình tròn?

- Có tất cả bao nhiêu điểm?

Bài giải

- Có 6 điểm ở trong hình tròn.

- Có 9 điểm ở ngoài hình tròn.

- Số điểm có tất cả là: 6 + 9 = 15 ( điểm )

Bài 5. Điền dấu >; < hoặc = vào chỗ trống:

7 + 6 ... 6 + 7                              6 + 9 - 5 ... 11

8 + 8 ... 7 + 8                              8 + 6 - 10 ... 3

Bài giải

7 + 6 = 6 + 7                              6 + 9 - 5 < 11

8 + 8 > 7 + 8                              8 + 6 - 10 > 3de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay