Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 37 sgk toán 2 - Bài 1. Tính nhẩm:6 + 5 =               ... DeHocTot.com

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 37 sgk toán 2

Toán


Bài 1. Tính nhẩm:

6 + 5 =               6 + 6 =                6 + 7 =                   6 + 8 = 

5 + 6 =               6 + 10 =              7 + 6 =                   6 + 9 =

8 + 6 =               9 + 6 =                6 + 4 =                   4 + 6 = 

Bài giải

6 + 5 = 11              6 + 6 = 12               6 + 7 = 13                 6 + 8 = 14

5 + 6 = 11              6 + 10 = 16             7 + 6 = 13                  6 + 9 = 15

8 + 6 = 14              9 + 6 = 15               6 + 4 = 10                  4 + 6 = 10

Bài 2. Viết số thích hợp vào ô trống:

Bài giải

Điền kết quả từ trái sang phải như sau: 31; 53; 54; 35; 51

Bài 3. Số? 

Bài giải

Bài 4. Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Bài giải

Số cây đội 2 trồng được là:

46 + 5= 51 ( cây )

Đáp số: 51 cây.

Bài 5. Trong hình bên:

a) Có mấy hình tam giác ?

b) Có mấy hình tứ giác?

Bài giải

Đánh số vào hình rồi đếm:

a) Có 3 hình tam giác: h1, h3, h (1,2,3)

b) Có 3 hình tứ giác là : h2, h(1,2), h (2,3).de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay