Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 44 sgk toán 2 - Bài 1. Tính:5 + 6 =              16 + 5 =... DeHocTot.com

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 44 sgk toán 2

Toán


Bài 1. Tính:

5 + 6 =              16 + 5 =               40 + 5 =               4 + 16 =

8 + 7 =              27 + 8 =               30 + 6 =                 3 + 47 =

9 + 4 =              44 + 9 =               7 + 20 =                 5 + 35 =

Bài giải

5 + 6 = 11             16 + 5 = 21              40 + 5 = 45                4 + 16 = 20

8 + 7 = 15             27 + 8 = 35              30 + 6 = 36                3 + 47 = 50

9 + 4 = 13             44 + 9 = 53              7 + 20 = 27                5 + 35 = 40

Bài 2. Số?

Hướng dẫn: Hình a. 45kg;               Hình b. 45kg

Bài 3. Viết số thích hợp vào ô trống:

Bài giải

Hướng dẫn: Điền kết quả từ trái sang phải là: 51, 93, 92, 63, 80.

Bài 4. Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Lần bán đầu: 45kg gạo

Lần bán sau: 38kg gạo

Cả hai lần bán: ... kg gạo?

Bài giải

Số kg cả hai lần bán là

45 + 38 = 83 (kg)

Đáp số: 83 kg gạo.

Bài 5. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Túi gạo cân nặng mấy kg?

A. 1kg

B. 2kg

C. 3kg

D. 4kg

Bài giải

Khoanh vào D.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay