Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 46 sgk toán 2 - Bài 1. Tìm x:a) x + 8 = 10;              ... DeHocTot.com

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 46 sgk toán 2

Toán


Bài 1. Tìm x:

a) x + 8 = 10;               b) x + 7 = 10;                c) 30 + x = 58.

Bài giải

a) x + 8 = 10;               b) x + 7 = 10;                c) 30 + x = 58

          x = 10 - 8                     x = 10 - 7                       x = 58 - 30

          x = 2;                           x = 3                              x = 28

Bài 2. Tính nhẩm: 

9 + 1 =                8 + 2 =                   3 + 7 = 

10 - 9 =               10 - 8 =                  10 - 3 = 

10 - 1 =               10 - 2 =                  10 - 7 =

Bài giải

9 + 1 = 10               8 + 2 = 10                  3 + 7 = 10

10 - 9 = 1               10 - 8 = 2                   10 - 3 = 7 

10 - 1 = 9               10 - 2 = 8                   10 - 7 = 3

Bài 3. Tính: 

10 - 1 - 2 =                 10 - 3 - 4 =                  19 - 3 - 5 =

10 - 3 =                      10 - 7 =                       19- 8 = 

Bài giải

10 - 1 - 2 = 7                10 - 3 - 4 = 3                 19 - 3 - 5 = 11

10 - 3 = 7                     10 - 7 = 3                      19 - 8 = 11

Bài 4 . Vừa cam vừa quýt có 45 quả, trong đó có 25 quả cam. Hỏi có bao nhiêu quả quýt?

Bài giải

Số quả quýt là:

45 - 25 = 20 ( quả )

Đáp số: 20 quả quýt.

Bài 5. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng:

Tìm x, biết: x + 5 = 5 

A. x = 5

B. x = 10

C. x = 0

Khoanh đáp án C.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay