Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 55 sgk toán 2 - Bài 1. Tính nhẩm:12 - 3 =             12... DeHocTot.com

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 55 sgk toán 2

Toán


Bài 1. Tính nhẩm:

12 - 3 =             12 - 5 =              12 - 7 =               12 - 9 =

12 - 4 =             12 - 6 =              12 - 8 =               12 - 10 =

Bài giải

12 - 3 = 9            12 - 5 = 7             12 - 7 = 5              12 - 9 = 3

12 - 4 = 8            12 - 6 = 6             12 - 8 = 4              12 - 10 = 2

Bài 2. Đặt tính rồi tính:

a) 62 - 27;            72 - 15;                 32 - 8.

b) 53 + 19;            36 + 36;                25 + 27.

Bài giải

a) Đáp án lần lượt là: 35, 57, 24

b) Đáp án lần lượt là: 72, 72, 52

Bài 3. Tìm x:

a) x + 18 = 52;                   b) x + 24 = 62;                          

c) 27 + x = 82.

Bài giải

a) x + 18 = 52                   b) x + 24 = 62                      

           x = 52 - 18                  x = 62 - 24                               

           x = 34                                 x = 38                                     

 

c) 27 + x = 82

            x = 82 - 27

            x = 55

Bài 4. Vừa gà vừa thỏ có 42 con, trong đó có 18 con thỏ. Hỏi có bao nhiêu con gà?

Bài giải

Số con gà có là:

42 - 18 = 24 (con gà )

Đáp số: 24 con gà.

Bài 5. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Có bao nhiêu hình tam giác?

A. Có 7 hình tam giác.

B. Có 8 hình tam giác

C. Có 9 hình tam giác

D. Có 10 hình tam giác.

Hướng dẫn: Khoanh tròn chữ D.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay