Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 75 sgk toán 2 - Bài 1. Tính nhẩm:16 - 7 =              ... DeHocTot.com

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 75 sgk toán 2

Toán


Bài 1. Tính nhẩm:

16 - 7 =                     12 - 6 =                  10 - 8 =                    13 - 6 = 

11 - 7 =                     13 - 7 =                  17 - 8 =                    15 - 7 =

14 - 8 =                     15 - 6 =                  11 - 4 =                    12 - 3 =

Bài giải

16 - 7 = 9                    12 - 6 = 6                 10 - 8 = 2                   13 - 6 = 7

11 - 7 = 4                    13 - 7 = 6                 17 - 8 = 9                   15 - 7 = 8

14 - 8 = 6                    15 - 6 = 9                 11 - 4 = 7                   12 - 3 = 9

Bài 2. Đặt tính rồi tính:

a) 32 - 25;                     61 - 19;                        44 - 8.

b) 53 - 29;                     94 - 57;                        30 - 6.

Bài giải

Bài 3. Tính:

42 - 12 - 8 =                   36 + 14 - 28 =

58 - 24 - 6 =                   72 - 36 + 24 =

Bài giải

42 - 12 - 8 = 22                   36 + 14 - 28 = 22

58 - 24 - 6 = 28                   72 - 36 + 24 = 60

Bài 4. Tìm x: 

a) x + 14 = 40;                 b) x - 22 = 38;                  c) 52 - x = 17

Bài giải

a) x + 14 = 40;                         b) x - 22 = 38;                       

    x         = 40 - 14                       x         = 38 + 22

    x         = 26                              x         = 60                                   

c) 52 - x = 17

           x = 52 - 17

           x = 35

Bài 5. Băng giấy màu đỏ dài 65cm, băng giấy màu xanh ngắn hơn băng giấy màu đỏ 17cm. Hỏi băng giấy màu xanh dài bao nhiêu xăng-ti-mét?

Bài giải

Băng giấy màu xanh dài là

65 - 17 = 48 (cm)

Đáp số: 48cmde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay