Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 82 sgk toán 2 - Bài 1. Tính nhẩm:9 + 7 =               ... DeHocTot.com

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 82 sgk toán 2

Toán


Bài 1. Tính nhẩm:

9 + 7 =                 8 + 4 =                   6 + 5 =                     2 + 9 =

7 + 9 =                 4 + 8 =                   5 + 6 =                     9 + 2 =

16 - 9 =                12 - 8 =                  11 - 6 =                    11 - 2 =

16 - 7 =                12 - 4 =                  11 - 5 =                    11 - 9 =

Bài giải

9 + 7 = 16                8 + 4 = 12                   6 + 5 = 11                     

7 + 9 = 16                4 + 8 = 12                   5 + 6 = 11                    

16 - 9 = 7                12 - 8 = 4                     11 - 6 = 5                      

16 - 7 = 9                12 - 4 = 8                     11 - 5 = 6                      

 

2 + 9 = 11

9 + 2 = 11

11 - 2 = 9

11 - 9 = 2

Bài 2. Đặt tính rồi tính:

a) 38 + 42;                         47 + 35;                      36 + 64

b) 81 - 27;                          63 - 18;                       100 - 42.

Bài giải

Bài 3. Số?

    9 + 8 =                                           7 + 8 =

c) 9 + 6 =                                        d) 6 + 5 =

   9 + 1 + 5 =                                       6 + 4 + 1 =

Bài giải

    9 + 8 = 17                                          7 + 8 = 15

c) 9 + 6 = 15                                       d) 6 + 5 = 11

   9 + 1 + 5 = 15                                      6 + 4 + 1 = 11

Bài 4. Lớp 2A trồng được 48 cây, lớp 2B trồng được nhiều hơn lớp 2A 12 cây. Hỏi lớp 2B trồng được bao nhiêu cây?

Bài giải

Số cây lớp 2B trồng được là

48 + 12 = 60 ( cây )

Đáp số: 60 cây.

Bài 5. Số?

a) 72 + ... = 72;                      b) 85 - ... = 85.

Bài giải

a) 72 + 0 = 72;                      b) 85 - 0 = 85.

       de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay