Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 83 sgk toán 2 - Bài 1. Tính nhẩm:12 - 6 =              ... DeHocTot.com

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 83 sgk toán 2

Toán


Bài 1. Tính nhẩm:

12 - 6 =                6 + 6 =                   17 - 9 =                   5 + 7 =

9 + 9 =                 13 - 5 =                  8 + 8 =                    13 - 8 =

14 - 7 =                8 + 7 =                   11 - 8 =                   2 + 9 = 

17 - 8 =                16 - 8 =                   4 + 7 =                   12 - 6 =

Bài giải

12 - 6 = 6                        6 + 6 = 12                       17 - 9 = 8                       

9 + 9 = 18                      13 - 5 = 8                          8 + 8 = 16                       

14 - 7 = 7                       8 + 7 = 15                        11 - 8 = 3                      

17 - 8 = 9                       16 - 8 = 8                           4 + 7 = 11                       

 

5 + 7 = 12

13 - 8 = 5

2 + 9 = 11

12 - 6 = 6

Bài 2. Đặt tính rồi tính:

a) 68 + 27;                         56 + 44;                             82 - 48

b) 90 - 32;                          71 - 25;                              100 - 7.

Bài giải

Bài 3. Số?

     17 - 9 =                                            15 - 6 = 

c) 16 - 9 =                                          d) 14 - 8 =

    16 - 6 - 3 =                                         14 - 4 - 4 =

Bài giải

Bài giải

        17 - 9 = 8                                             15 - 6 = 5

    c) 16 - 9 = 7                                         d) 14 - 8 = 6

        16 - 6 - 3 = 7                                        14 - 4 - 4 = 6

Bài 4. Thùng lớn đựng được 60l nước, thùng bé đựng được ít hơn thùng lớn 22l nước. Hỏi thùng bé đựng được bao nhiêu lít nước?

Bài giải

Số lít nước thùng bé đựng được là:

60 - 22 - 38 (l)

Đáp số: 38 l nước

Bài 5. Viết phép cộng có tổng bằng một số hạng.

Bài giải

Chắng hạn: 3 + 0 = 3; 27 + 0 = 27.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay