Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 84 sgk toán 2 - ... DeHocTot.com

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 84 sgk toán 2

Toán


Bài 1. Tính nhẩm:

a)

5 + 9 =                     8 + 6 =                   3 + 9 =                   2 + 9 =

9 + 5 =                     6 + 8 =                   3 + 8 =                   4 + 8 =

b)

14 - 7 =                  12 - 6 =                  14 - 5 =                  15 - 9 =

16 - 8 =                  18 - 9 =                  17 - 8 =                  13 - 7 =

 

Bài giải

a)

5 + 9 = 14            8 + 6 = 14             3 + 9 = 12          2 + 9 = 11

9 + 5 = 14            6 + 8 = 14             3 + 8 = 11          4 + 8 = 12

b)

14 - 7 = 7             12 - 6 = 6              14 - 5 = 9            15 - 9 = 6

16 - 8 = 8             18 - 9 = 9              17 - 8 = 9            13 - 7 = 6

Bài 2. Đặt tính rồi tính:

a) 36 + 36;               100 - 75;                  48 + 48

b) 100 - 2;                 45 + 45;                  83 + 17.

Bài giải

Bài 3. TÌm x:

a) x + 16 = 20;               b) x - 28 = 14;                c) 35 - x = 15.

Bài giải

a) x + 16 = 20;                      b) x - 28 = 14;                         

    x          = 20 - 16                    x         = 14 + 28  

    x          = 4                             x          = 42  

c) 35 - x = 15.

           x = 35 - 15

           x = 20

Bài 4. Anh cân nặng 50 kg, em nhẹ hơn anh 16kg. Hỏi em cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Bài giải

Cân nặng của em là:

50 - 16 = 34 (kg)

Đáp số: 34 kg

Bài 5. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng:

     

Số hình tứ giác trong hình vẽ là:

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Bài giải

Khoanh vào chữ D.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay