Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 89, 90 sgk toán 2 - Bài 1. Tính:Bài giảiBài 2. Tính:14 - 8 + 9 ... DeHocTot.com

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 89, 90 sgk toán 2

Toán


Bài 1. Tính:

Bài giải

Bài 2. Tính:

14 - 8 + 9 =                    15 - 6 + 3 =                   9 + 9 - 15 =

5 + 7 - 6 =                      8 + 8 - 9 =                     13 - 5 + 6 =

16 - 9 + 8 =                    11 - 7 + 8 =                    6 + 6 - 9 =

Bài giải

14 - 8 + 9 = 15               15 - 6 + 3 = 12                 9 + 9 - 15 = 3

5 + 7 - 6 =  6                   8 + 8 - 9 = 7                    13 - 5 + 6 = 14

16 - 9 + 8 = 15               11 - 7 + 8 = 12                 6 + 6 - 9 = 3

Bài 3. Viết số thích hợp vào ô trống:

Bài giải

a. Cột thứ nhất: 32 + 8 = 40, điền 40

Cột thứ hai: 62 - 12 = 50, điền 50

Cột thứ ba: 25 + 25 = 50, điền 50.

Cột thứ tư: 85 - 35 = 50, điền 50

b. Cột thứ nhất: 44 - 18 = 26, điền 26

Cột thứ hai: 27 + 36 = 63, điền 63

Cột thứ ba: 64 - 34 = 30, điền 30

Cột thứ tư: 90 - 38 = 52, điền 52.

Bài 4. Can bé đựng được 14l dầu, can to đựng được nhiều hơn can bé 8l. Hỏi can to đựng được bao nhiêu lít dầu?

Bài giải

Số lít dầu đựng trong can to là:

14 + 8 = 22 (l)

Đáp số: 22 l dầu

Bài 5. Hãy vẽ một đoạn thẳng dài 5cm. Kéo dài đoạn thẳng đó để được một đoạn thẳng dài 1dm.

Bài giảide-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay