Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 98 sgk Toán 2 - Bài 1: Số ?Bài 2: Viết số thích hợp và... DeHocTot.com

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 98 sgk Toán 2

Toán


Bài 1: Số ?

Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu)

Bài 3: Mỗi can đựng 3l dầu. Hỏi 5 can như thế đựng được bao nhiêu lít dầu ?

Bài 4: Mỗi túi có 3kg gạo. Hỏi 8 túi như thế có tất cả bao nhiêu ki-lô-gam gạo ?

Bài 5: Số ?

a) 3; 6; 9 ;...;....

b)10 ; 12 ; 14; ...;....

c) 21 ;24; 27;....;....

Bài giải:

Bài 1:

Bài 2:

Bài 3:

Số lít dầu đựng tròn 5 can là:

3 x 5 = 15 (l)

Đáp số: 15 l

Bài 4:

Số gạo có trong 8 túi là:

3 x 8 = 24 (kg)

Đáp số: 24 kg

Bài 5:

a) 3; 6; 9 ;12; 15

b)10 ; 12 ; 14; 16; 18

c) 21 ;24; 27;30;33de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay