Bài 1, 2, 3, 4 trang 10, 11 sgk toán 2 - Bài 1. Viết các số:a) Từ 40 đến 50;   ... DeHocTot.com

Bài 1, 2, 3, 4 trang 10, 11 sgk toán 2

Toán


Bài 1. Viết các số:

a) Từ 40 đến 50;           b) Từ 68 đến 74;           c) Tròn chục và bé hơn 50.

Giải

a) 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50;

b) 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74.

c) 10, 20, 30, 40.

Bài 2. Viết:

a) Số liền sau của 59;                           b) Số liền sau của 99

c) Số liền trước của 89;                          d) Số liền trước của 1

e) Số lớn hơn 74 và bé hơn 76;              g) Số lớn hơn 86 và bé hơn 89.

Giải

a) 60                   b) 100

c) 88                   d) 0

d) 75                   g) 87, 88

Bài 3. Đặt tính rồi tính:

a) 32 + 43;           87 - 36;             21 + 57

b) 96 - 42;            44 + 34;            53 - 10.

Giải

Bài 4. Lớp 2A có 18 học sinh đang tập hát, lớp 2B có 21 học sinh đang tập hát. Hỏi cả hai lớp có bao nhiêu học sinh đang tập hát?

Giải

Số học sinh đang học hát ở cả hai lớp là

18 + 21 = 39 (học sinh)

Đáp số: 39 học sinhde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay