Bài 1, 2, 3, 4 trang 100 sgk Toán 2 - Bài 1: Tính nhẩm:a) 4 x 4 =            ... DeHocTot.com

Bài 1, 2, 3, 4 trang 100 sgk Toán 2

Toán


Bài 1: Tính nhẩm:

a) 

4 x 4 =                    4 x 9 =                   4 x 6 =

4 x 5 =                    4 x 2 =                   4 x 10 =

4 x 8 =                    4 x 7 =                   4 x 1  =

b)

2 x 3 =                    2 x 4 =                   4 x 3 =

3 x 2 =                    4 x 2 =                   3 x 4 =

Bài 2: Tính (theo mẫu)

Mẫu: 4 x 3 + 8 = 12 + 8

a) 4 x 8 + 10 = 

b) 4 x  9 + 14 =

c) 4 x 10 + 60 =

Bài 3: Mỗi học sinh được mượn 4 quyển sách. Hỏi 5 học sinh được mượn bao nhiêu quyển sách ?

Bài 4: Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng :

4 x 3 = ?

A. 7

B. 1

C. 12

D. 43

Bài giải:

Bài 1:

a) 

4 x 4 = 16                   4 x 9 = 36                  4 x 6 = 24

4 x 5 = 20                   4 x 2 = 8                  4 x 10 = 40

4 x 8 = 32                   4 x 7 = 28                 4 x 1  = 4

b)

2 x 3 = 6                   2 x 4 = 8                 4 x 3 = 12

3 x 2 = 6                   4 x 2 = 8                 3 x 4 = 12

Bài 2:

a) 4 x 8 + 10 = 32 + 10

b) 4 x  9 + 14 = 36 + 14

c) 4 x 10 + 60 = 40 + 60

Bài 3: 

5 học sinh mượn được số quyển sách là:

4 x 5 = 20 (quyển)

Đáp số: 20 quyển

Bài 4:

Khoanh vào chữ C.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay