Bài 1, 2, 3, 4 trang 116 sgk Toán 2 - Bài 1: Tính nhẩm:2 x 4 =               ... DeHocTot.com

Bài 1, 2, 3, 4 trang 116 sgk Toán 2

Toán


Bài 1: Tính nhẩm:

2 x 4 =                             3 x 4 =                               3 x 1 =

8 : 2 =                            12 : 3 =                               3 : 3 =

8 : 4 =                            12 : 4 =                               3 : 1 =

Bài 2: Tìm X (theo mẫu):

a) X x 2 = 10                   b) Y x 3 = 15;                     c) 2 x Y = 20

         X = 10 : 2

         X = 5

Bài 3: Tìm y

a) y x 2 = 8;                   b) y x 3 = 15;                      c) 2 x y = 20

Bài 4: Có 20 học sinh ngồi học, mỗi bàn có 2 học sinh. Hỏi có tất cả bao nhiêu bàn học ?

Bài giải:

Bài 1:

2 x 4 = 8                         3 x 4 = 12                               3 x 1 = 3

8 : 2 = 4                         12 : 3 = 4                                3 : 3 = 1

8 : 4 = 2                         12 : 4 = 3                                3 : 1 = 3

Bài 2:

b) Y x 3 = 15

         Y = 15 : 3

         Y = 5

c) 2 x Y = 20

         Y = 20 : 2

         Y = 10

Bài 3: 

a)  y x 2 = 8                     b) y x 3 = 15                     c) 2 x y = 20

          y = 8 : 2                         y = 15 : 3                         y = 20 : 2

          y = 4                              y = 5                               y = 10

Bài 4:

Số bàn học là:

20 : 2 = 10 (bàn)

Đáp số: 10 bàn học.

       de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay