Bài 1, 2, 3, 4 trang 12 sgk toán 2 - Bài 1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm... DeHocTot.com

Bài 1, 2, 3, 4 trang 12 sgk toán 2

Toán


Bài 1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

9 + ... = 10         8 + ... = 10       7 + ... = 10        5 + ... = 10

1 + ... = 10         2 + ... = 10       3 + ... = 10        10 = 5 + ...

10 = 9 + ...         10 = 8 + ...       10 = 7 + ...        10 = 6 + ...

10 = 1 + ...         10 = 2 + ...       10 = 3 + ...         10 = ... + 8

Giải

9 + 1 = 10         8 + 2 = 10       7 + 3 = 10        5 + 5 = 10

1 + 9 = 10         2 + 8 = 10       3 + 7 = 10        10 = 5 + 5

10 = 9 + 1         10 = 8 + 2       10 = 7 + 3        10 = 6 + 4

10 = 1 + 9         10 = 2 + 8       10 = 3 + 7        10 = 2 + 8

Bài 2. Tính:

Giải

Bài 3. Tính nhẩm:

7 + 3 + 6 =                      9 + 1 + 2 = 

6 + 4 + 8 =                      4 + 6 + 1 = 

5 + 5 + 5 =                      2 + 8 + 9 =

Giải

7 + 3 + 6 = 16                     9 + 1 + 2 = 12

6 + 4 + 8 = 18                     4 + 6 + 1 = 11

5 + 5 + 5 = 15                     2 + 8 + 9 = 19

Bài 4. Đồng hồ chỉ mấy giờ?

Giải

Hình A đồng hồ chỉ 7 giờ;

Hình B đồng hồ chỉ 5 giờ;

Hình C đồng hồ chỉ 10 giờ.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay