Bài 1, 2, 3, 4 trang 129 sgk Toán lớp 2 - Bài 1: Tìm y:a) y : 2 = 3;               ... DeHocTot.com

Bài 1, 2, 3, 4 trang 129 sgk Toán lớp 2

Toán


Bài 1: Tìm y:

a) y : 2 = 3;               b) y : 3 = 5 ;                        c) y : 3 = 1

Bài 2: Tìm X:

a) X - 2 = 4                b) X - 4 = 5                          c) X : 3 = 3

X : 2 = 4                        X : 4 = 5                              X - 3 = 3

Bài 3: Viết số thích hợp vào ô trống:

Bài 4: Có một số lít dầu đựng trong 6 can, mỗi can 3l. Hỏi có tất cả bao nhiêu lít dầu ?

Bài giải:

Bài 1:

a) y : 2 = 3

         y = 3 x 2

         y = 6

b) y : 3 = 5

         y = 5 x 3

         y = 15

c) y : 3 = 1

         y = 1 x 3

         y = 3

Bài 2:

a) X - 2 = 4

         X = 4 + 2

         X = 6

X : 2 = 4

     X = 4 x 2

     X = 8

b) X - 4 = 5

         X = 5 + 4

         X = 9

X : 4 = 5

     X = 5 x 4

     X = 20

c) X : 3 = 3

         X = 3 x 3

         X = 9

X - 3 = 3

     X = 3 + 3

     X = 6

Bài 3:

Cột thứ nhất: 10 : 2 = 5, điền 5 vào ô trống.

Cột thứ hai: 5 x 2 = 10, điền 10 vào ô trống.

Cột thứ ba: 18 : 2 = 9, điền 9 vào ô trống.

Cột thứ tư: 3 x 3 = 9, điền 9 vào ô trống.

Cột thứ năm: 21 : 3 = 7, điền 7 vào ô trống.

Cột thứ sáu: 4 x 3 = 12, điền 12 vào ô trống.

Bài 4:

Sốt lít dầu có tất cả là:

3 x 6 = 18 (lít)

Đáp số: 18 lít.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay