Bài 1, 2, 3, 4 trang 131 sgk Toán lớp 2 - Bài 1: Nối các điểm để được:a) Một... DeHocTot.com

Bài 1, 2, 3, 4 trang 131 sgk Toán lớp 2

Toán


Bài 1: Nối các điểm để được:

a) Một đường gấp khúc gồm ba đoạn thẳng:

b) Một hình tam giác:

c) Một hình tứ giác.

Bài 2: Tính chu vi hình tam giác ABC, biết độ dài các cạnh là:

AB = 2cm, BC = 5cm, AC = 4cm.

Bài 3: 

Hình tứ giác DEGH có độ dài các cạnh DE = 3cm, EG = 5cm, GH = 6cm, DH = 4cm. Tính chu vi hình tứ giác đó.

Bài 4:

a) Tính độ dài đường gấp khúc ABCDE.

b) Tính chu vi hình tứ giác ABCD.

Bài giải:

Bài 1:

Có thể nối nhiều cách, chẳng hạn như sau:

b) 

c)

Bài 2:

Chu vi hình tam giác ABC là:

3 + 4 + 5 = 12 (cm)

Đáp số: 12cm.

Bài 3:

Chu vi hình tứ giác DEGH là:

5 + 4 + 6 + 8 = 23 (cm)

Đáp số: 23cm.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay