Bài 1, 2, 3, 4 trang 15 sgk toán 2 - ... DeHocTot.com

Bài 1, 2, 3, 4 trang 15 sgk toán 2

Toán


Bài 1. Tính nhẩm:

9 + 3 =       9 + 6 =         9 + 8 =          9 + 7 =          9 + 4 = 

3 + 9 =       6 + 9 =         8 + 9 =          7 + 9 =          4 + 9 = 

Giải

9 + 3 = 12       9 + 6 = 15        9 + 8 = 17         9 + 7 = 16         9 + 4 = 13

3 + 9 = 12       6 + 9 = 15        8 + 9 = 17         7 + 9 = 16         4 + 9 = 13

Bài 2. Tính:

Giải

Bài 3. Tính:

9 + 6 + 3 =                       9 + 4 + 2 = 

9 + 9 + 1 =                       9 + 2 + 4 = 

Giải

9 + 6 + 3 = 18                      9 + 4 + 2 = 15

9 + 9 + 1 = 19                      9 + 2 + 4 = 15

Bài 4. Trong vườn có 9 cây táo, mẹ trồng thêm 6 cây táo nữa. Hỏi trong vườn có tất cả bao nhiêu cây táo?

Tóm tắt:

Có : 9 cây táo

Thêm : 6 cây táo

Tất cả có: ... cây táo?

Giải

Trong vườn có tất cả:

9 + 6 = 15 (cây táo)

Đáp số: 15 cây táo.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay