Bài 1, 2, 3, 4 trang 150 sgk Toán lớp 2 - Bài 1: Số ?1dm = ...cm                 ... DeHocTot.com

Bài 1, 2, 3, 4 trang 150 sgk Toán lớp 2

Toán


Bài 1: Số ?

1dm = ...cm                                 ....cm = 1m

 1m = ....cm                                ....dm = 1m

Bài 2: Tính:

 17m + 6m =                                  15m - 6m = 

 8m + 30m =                                 38m - 24m =

47m + 18m =                                 74m - 59m =

Bài 3: Cây dừa cao 8m, cây thông cao hơn cây dừa 5m. Hỏi cây thông cao bao nhiêu mét ?

Bài 4: Viết cm hoặc m vào chỗ chấm thích hợp:

a) Cột cờ trong sân trường cao 10...

b) Bút chì dài 19....

c) Cây cau cao 6...

d) Chú Tư cao 165....

Bài giải:

Bài 1:

1dm = 10cm                                 100cm = 1m

 1m = 100cm                                  10dm = 1m

Bài 2:

17m + 6m = 23m                                   15m - 6m = 9m

 8m + 30m = 38m                                38m - 24m = 14m

47m + 18m = 65m                                74m - 59m = 15m

Bài 3:

Cây thông cao:

8 + 5 = 13 (m)

Đáp số: 13m

Bài 4:

a) Cột cờ trong sân trường cao 10m

b) Bút chì dài 19cm

c) Cây cau cao 6m

d) Chú Tư cao 165cmde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay