Bài 1, 2, 3, 4 trang 151, 152 sgk Toán lớp 2 - ... DeHocTot.com

Bài 1, 2, 3, 4 trang 151, 152 sgk Toán lớp 2

Toán


Bài 1: Số ?

1km = ...m                            ....m = 1km

 1m =...dm                           ...dm = 1m

 1m = ...cm                          ...cm = 1dm

Bài 2: Nhìn hình vẽ trả lời các câu hỏi sau:

a) Quãng đường từ A đến B dài bao nhiêu ki-lô-mét ?

b) Quãng đường từ B đến D (đi qua C) dài bao nhiêu ki-lô-mét?

c) Quãng đường từ C đến A (đi qua B) dài bao nhiêu ki-lô-mét?

Bài 3: Nêu số đo thích hợp (theo mẫu):

Bài 4: 

a) Cao Bằng và Lạng Sơn, nơi nào xa Hà Nội hơn ?

b) Lạng Sơn và Hải Phòng, nơi nào gần Hà Nội hơn ?

c) Quãng đường nào dài hơn: Hà Nội- Vinh hay Vinh-Huế ?

d) Quãng đường nào ngắn hơn: Thành phố Hồ Chí Minh - Cần Thơ hay thành phố Hồ Chí Minh- Cà Mau ?

Bài giải:

Bài 1:

1km = 1000m                            1000m = 1km

 1m = 10dm                                10dm = 1m

 1m = 100cm                               10cm = 1dm

Bài 2:

a) Quãng đường từ A đến B dài 23km.

b) Quãng đường từ B đến D (đi qua C) dài 90km.

(42km + 48km) = 90km)

c) Quãng đường từ C đến A (đi qua B) dài 65km.

Bài 3:

Bài 4: 

a) Cao Bằng xa Hà Nội hơn.

b) Hải Phòng gần Hà Nội hơn.

c) Quãng đường Vinh-Huế dài hơn quãng đường Hà Nội-Vinh.

d) Quãng đường TP Hồ Chí Minh- Cần Thơ ngắn hơn quãng đường TP Hồ Chí Minh- Cà Mau.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay