Bài 1, 2, 3, 4 trang 153 sgk Toán lớp 2 - Bài 1: Số ?1cm = ...mm                 ... DeHocTot.com

Bài 1, 2, 3, 4 trang 153 sgk Toán lớp 2

Toán


Bài 1: Số ?

1cm = ...mm                     1000mm = ...m                 5cm = ...mm

 1m = ...mm                      10mm = ...cm                   3cm = ...mm

Bài 2: Mỗi đoạn thẳng dưới đây dài bao nhiêu mi-li-mét ?

Bài 3: Tính chu vi hình tam giác có độ dài các cạnh là:

24mm. 16mm và 28mm.

Bài 4: Viết cm hoặc mm vào chỗ chấm thích hợp:

a) Bề dày của cuốn sách "Toán 2" khoảng 10...

b) Bề dày chiếc thước kẻ dẹt là 2...

c) Chiều dài chiếc bút bi là 15...

Bài giải:

Bài 1:

1cm = 10mm                   1000mm = 1m               5cm = 50mm

 1m = 1000mm                10mm = 1cm                 3cm = 30mm

Bài 2:

Đoạn thẳng MN dài 60mm.

Đoạn thẳng AB dài 30mm.

Đoạn thẳng CD dài 70mm.

Bài 3:

Chu vi hình tam giác là:

24 + 16 + 28 = 68 (mm)

Đáp số: 68mm

Bài 4:

a) Bề dày của cuốn sách "Toán 2" khoảng 10mm

b) Bề dày chiếc thước kẻ dẹt là 2mm

c) Chiều dài chiếc bút bi là 15cm.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay