Bài 1, 2, 3, 4 trang 154 sgk Toán lớp 2 - Bài 1: Tính:13m + 15m =                 ... DeHocTot.com

Bài 1, 2, 3, 4 trang 154 sgk Toán lớp 2

Toán


Bài 1: Tính:

13m + 15m =                                5km x 2 =

66km - 24km =                              18m : 3 =

23mm + 42mm =                           25mm : 5 =

Bài 2: Một người đi 18km để đến thị xã, sau đó lại đi tiếp 12km để đến thành phố. Hỏi người đó đã đi được tất cả bao nhiêu ki-lô-mét ?

Bài 3: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Một bác thợ may dùng 15m vải may 5 bộ quần áo giống nhau. Hỏi để may một bộ quần áo như thế cần bao nhiêu mét vải ?

A. 10m

B. 20m

C. 3m

Bài 4: Đo độ dài các cạnh của hình tam giác ABC rồi tính chu vi của hình tam giác đó.

Bài giải:

Bài 1:

13m + 15m = 18m                                    5km x 2 = 10km

66km - 24km = 42km                                18m : 3 = 6m

23mm + 42mm = 65mm                            25mm : 5 = 5mm

Bài 2:

Quãng đường người đó đi được là:

18 + 12 = 30 (km)

Đáp số: 30 km

Bài 3:

Khoanh vào chữ C.

Bài 4:

Đo độ dài các cạnh tam giác ABC ta được:

AB = 3cm, AC = 4cm, BC = 5cm.

Chu vi hình tam giác ABC là:

3 + 4 + 5 = 12 (cm)

Đáp số: 12cm.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay