Bài 1, 2, 3, 4 trang 158 sgk Toán lớp 2 - Bài 1: Tính:Bài 2: Đặt tính rồi tính:548... DeHocTot.com

Bài 1, 2, 3, 4 trang 158 sgk Toán lớp 2

Toán


Bài 1: Tính:

Bài 2: Đặt tính rồi tính:

548 - 312 ;           732 - 201 ;           592 - 222 ;            395 - 23

Bài 3: Tính nhẩm (theo mẫu):

a) 500 - 200 = 300             700 - 300 =                  900 - 300 =

    600 - 100 =                     600 - 400 =                  800 - 500 =

b) 1000 - 200 = 800            1000 - 400 =               1000 - 500 =

Bài 4: Đàn vịt có 183 con, đàn gà ít hơn đàn vịt 121 con. Hỏi đàn gà có bao nhiêu con ?

Bài giải:

Bài 1:

Bài 2:

Bài 3:

a)

500 - 200 = 300                               700 - 300 = 400                 

600 - 100 = 500                               600 - 400 = 200                 

900 - 300 = 600                               800 - 500 = 300

b)

1000 - 200 = 800                             1000 - 400 = 600              

1000 - 500 = 500

Bài 4:

Đàn gà có tất cả là:

183 - 121 = 62 (con)

Đáp số : 62 con.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay