Bài 1, 2, 3, 4 trang 160 sgk Toán lớp 2 - Bài 1: Tính:Bài 2: Tính:Bài 3: Tính nhẩm:7... DeHocTot.com

Bài 1, 2, 3, 4 trang 160 sgk Toán lớp 2

Toán


Bài 1: Tính:

Bài 2: Tính:

Bài 3: Tính nhẩm:

700 + 300 =                      800 + 200 =                     500 + 500 =

1000 - 30 =                      1000 - 200 =                   1000 - 500 =

Bài 4: Đặt tính rồi tính:

a) 351 + 216 ;                     427 + 142 ;                       516 + 173

b) 876 - 231 ;                      999 - 542 ;                         505 - 304

Bài giải:

Bài 1:

Bài 2:

Bài 3: 

700 + 300 = 1000                   800 + 200 = 1000                 

1000 - 300 = 700                    1000 - 200 = 800                  

500 + 500 = 1000                   1000 - 500 = 500

Bài 4:

a) 

b) de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay