Bài 1, 2, 3, 4 trang 162, 163 SGK Toán lớp 2 - Bài 1:Bài 2: SốBài 3: Chú lợn nào chứa ... DeHocTot.com

Bài 1, 2, 3, 4 trang 162, 163 SGK Toán lớp 2

Toán


Bài 1:

Bài 2: Số

Bài 3: Chú lợn nào chứa nhiều tiền nhất?

Bài 4: Tính

100 đồng + 400 đồng =                       700 đồng + 100 đồng = 

900 đồng - 200 đồng =                         800 đồng - 300 đồng = 

Bài giải:

Bài 1:

a) 200 đồng đổi được 2 tờ giấy bạc 100 đồng.

b) 500 đồng đổi được 5 tờ giấy bạc 100 đồng.

c) 1000 đồng đổi được 10 tờ giấy bạc 100 đồng.

Bài 2:

a) 600 đồng

b) 700 đồng

c) 800 đồng

d) 1000 đồng

Bài 3:

Chọn hình D

Bài 4:

100 đồng + 400 đồng = 500 đồng                                              700 đồng + 100 đồng = 800 đồng

900 đồng - 200 đồng = 700 đồng                                                800 đồng - 300 đồng = 500 đồngde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay