Bài 1, 2, 3, 4 trang 170 sgk Toán lớp 2 - ... DeHocTot.com

Bài 1, 2, 3, 4 trang 170 sgk Toán lớp 2

Toán


Bài 1: Tính nhẩm:

30 + 50 =                       70 - 50 =                          300 + 200 =

20 + 40 =                       40 + 40 =                          600 - 400 =

90 - 30 =                        60 - 10 =                          500 + 300 =

80 - 70 =                        50 + 40 =                          700 - 400 = 

Bài 2: Tính:

Bài 3: Một trường tiểu học có 265 học sinh gái và 234 học sinh trai. Hỏi trường tiểu học đó có bao nhiêu học sinh ?

Bài 4: Bể thứ nhất chứa được 865l nước, bể thứ hai chứa được ít hơn bể thứ nhất 200l nước. Hỏi bể thứ hai chứa được bao nhiêu lít nước ?

Bài giải:

Bài 1:

30 + 50 = 80                70 - 50 = 20                  300 + 200 = 500

20 + 40 = 60                40 + 40 = 80                 600 - 400 = 200

90 - 30 = 60                 60 - 10 = 50                  500 + 300 = 800

80 - 70 = 10                 50 + 40 = 90                 700 - 400 = 300 

Bài 2:

Bài 3: 

Trường tiểu học đó có số học sinh là:

265 + 234 = 499 (học sinh)

Đáp số: 499 học sinh.

Bài 4:

Số lít nước chứa trong bể thứ hai là:

865 - 200 = 665 (l)

Đáp số: 665lde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay