Bài 1, 2, 3, 4 trang 174 sgk Toán lớp 2 - Bài 1: a) Đồng hồ chỉ mấy giờ ?b) Vào... DeHocTot.com

Bài 1, 2, 3, 4 trang 174 sgk Toán lớp 2

Toán


Bài 1: a) Đồng hồ chỉ mấy giờ ?

b) Vào buổi chiều, hai đồng hồ nào chỉ cùng giờ ?

Bài 2: Can bé đựng được 10l nước mắm, can to đựng nhiều hơn can bé 5l nước mắm. Hỏi can to đựng được bao nhiêu lít nước mắm ?

Bài 3: Bạn Bình có 1000 đồng, bạn mua một con tem để gửi thư hết 800 đồng. Hỏi bạn Bình còn mấy trăm đồng ?

Bài 4: Viết mm, cm, dm hoặc km vào chỗ chấm thích hợp:

a) Chiếc bút bi dài khoảng 15...

b) Một ngôi nhà nhiều tầng cao khoảng 15...

c) Quãng đường Thành phố Hồ Chí MInh- Cần Thơ dài khoảng 174...

d) Bề dày hộp bút khoảng 15...

e) Một gang tay dài khoảng 2...

Bài giải:

Bài 1:

a) Đồng hồ A chỉ 3 giờ 30 phút.

Đồng hồ B chỉ 5 giờ 15 phút.

Đồng hồ C chỉ 10 giờ.

Đồng hồ D chỉ 8 giờ 30 phút.

b) Nối đồng hồ A với đồng hồ E.

Nối đồng hồ B với đồng hồ D.

Nối đồng hồ C với đồng hồ G.

Bài 2:

Số lít nước mắm can to đựng là:

10 + 5 = 15 (l)

Đáp số: 15l nước mắm.

Bài 3:

Bạn Bình còn:

1000 - 800 = 200 (đồng)

Đáp số: 200 đồng.

Bài 4:

a) Chiếc bút bi dài khoảng 15 cm

b) Một ngôi nhà nhiều tầng cao khoảng 15 m

c) Quãng đường Thành phố Hồ Chí MInh- Cần Thơ dài khoảng 174 km.

d) Bề dày hộp bút khoảng 15 mm

e) Một gang tay dài khoảng 2 cmde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay