Bài 1, 2, 3, 4 trang 178,179 sgk Toán lớp 2 - ... DeHocTot.com

Bài 1, 2, 3, 4 trang 178,179 sgk Toán lớp 2

Toán


Bài 1: Số ?

Bài 2: >; <; =

302...310                                       200 + 20 + 2...322

888...879                                       600 + 80 + 4....648

542...500 + 42                                400 + 120 + 5...525

Bài 3: Số ?

Bài 4: Mỗi đồng hồ ứng với cách đọc nào ?

                                     

Bài giải:

Bài 1:

Bài 2:

302 < 310                                       200 + 20 + 2 < 322

888 > 879                                       600 + 80 + 4 > 648

542 = 500 + 42                                400 + 120 + 5 = 525

Bài 3:

Bài 4:

Đồng hồ A ứng với cách đọc c) 1 giờ rưỡi.

Đồng hồ B ứng với cách đọc b) 10 giờ 30 phút.

Đồng hồ C ứng với cách đọc a) 7 giờ 15 phút.

  de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay