Bài 1, 2, 3, 4 trang 20 sgk toán 2 - Bài 1. Tính: GiảiBài 2. Mỗi số 51, 43, 4... DeHocTot.com

Bài 1, 2, 3, 4 trang 20 sgk toán 2

Toán


Bài 1. Tính:

 

Giải

Bài 2. Mỗi số 51, 43, 47, 25 là kết quả của phép tính nào?

Giải

51 là kết quả của 48 + 3

43 là kết quả của 38 + 5

47 là kết quả của 39 + 8

25 là kết quả của 18 + 7

Bài 3. Có 18 con gà và 5 con vịt. Hỏi cả gà và vịt có bao nhiêu con?

Tóm tắt:

Gà: 18 con

Vịt : 5 con

Tất cả : .... con?

Giải

Số con cả gà và vịt có là:

18 + 5 = 23 (con)

đáp số: 23 con

Bài 4. Vẽ đoạn thẳng có độ dài 5cm.

Giải

Học sinh dùng thước vẽ có chia vạch xăngtimet. Vẽ từ vạch số 0 đến vạch số 5.

Dựa vào thước dùng bút nối hai điểm đó, ta được đoạn thẳng dài 5 cm.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay