Bài 1, 2, 3, 4 trang 21 sgk toán 2 - ... DeHocTot.com

Bài 1, 2, 3, 4 trang 21 sgk toán 2

Toán


Bài 1. Tính: 

Bài giải

Bài 2. Viết số thích hợp vào ô trống:

Bài giải:

Điền số theo thứ tự từ trái sang phải: 15; 44; 79; 61; 52; 88.

Bài 3. đoạn thẳng AB dài 28dm, đoạn thẳng BC dài 34dm. Con kiến đi từ A đến C phải đi hết đoạn đường dài bao nhiêu đề-xi-mét?

Bài giải

Con kiến đi đoạn đường dài là:

28 + 34 = 62 (dm)

Đáp số 62dm

Bài 4. Điền dấu >; < hoặc = vào ô trống:

8 + 4 ... 8 + 5                           18 + 8 ... 19 + 9

9 + 8 ... 8 + 9                           18 + 9 ... 19 + 8

9 + 7 ... 9 + 6                           19 + 10 ... 10 + 18

Bài giải

8 + 4 < 8 + 5                           18 + 8 < 19 + 9

9 + 8 = 8 + 9                           18 + 9 = 19 + 8

9 + 7 > 9 + 6                           19 + 10 > 10 + 18

 de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay