Bài 1, 2, 3, 4 trang 27 sgk toán 2 - Bài 1. Tính:Bài giảiBài 2. Viết số thíc... DeHocTot.com

Bài 1, 2, 3, 4 trang 27 sgk toán 2

Toán


Bài 1. Tính:

Bài giải

Bài 2. Viết số thích hợp vào ô trống:

Trả lời:

Bài 3. Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Bài giải

Độ dài đoạn thẳng AB là:

17 + 8 = 25 (cm)

Đáp số: 25cm

Bài 4. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Số hình chữ nhật có trong hình vẽ là:

A. 4            B. 5           C. 6             D. 9

Bài giải

Khoanh vào chữ D.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay