Bài 1, 2, 3, 4 trang 28 sgk toán 2 - Bài 1. Tính:Bài giải Bài 2. Đúng ghi Đ, ... DeHocTot.com

Bài 1, 2, 3, 4 trang 28 sgk toán 2

Toán


Bài 1. Tính:

Bài giải

 

Bài 2. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Bài giải

Bài 3. Một đội trồng rừng có 27 nữ và 18 nam. Hỏi đội trồng rừng có bao nhiêu người?

Bài giải

Số người trong đội là:

27 + 18 = 45 ( người )

Đáp số : 45 người.

Bài 4. Điền chữ số thích hợp vào ô trống:

Bài giảide-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay