Bài 1, 2, 3, 4 trang 31 sgk toán 2 - Bài 1.  - Trong hình tròn có mấy ngôi sao... DeHocTot.com

Bài 1, 2, 3, 4 trang 31 sgk toán 2

Toán


Bài 1.

  

- Trong hình tròn có mấy ngôi sao ?

- Trong hình vuông có mấy ngôi sao ?

- Trong hình vuông có nhiều hơn trong hình tròn mấy ngôi sao ?

- Trong hình tròn có ít hơn trong hình vuông mấy ngôi sao ?

b) Em phải vẽ thêm mấy ngôi sao nữa vào trong hình tròn để số ngôi sao ở trong hai hình bằng nhau ?

Bài giải

a) - Trong hình tròn có 5 ngôi sao.

- Trong hình vuông có 7 ngôi sao.

- Trong hình vuông có nhiều hơn trong hình tròn 2 ngôi sao (7 - 5 = 2)

- Trong hình tròn có ít hơn trong hình vuông 2 ngôi sao (7 - 5 = 2)

b) Phải vẽ thêm 2 ngôi sao nữa vào trong hình tròn để số ngôi sao ở trong hai hình bằng nhau.

Bài 2. Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Anh             : 16 tuổi

Anh hơn em :  5 tuổi

Em              : ... tuổi ?

Bài giải

Tuổi của em là: 

                      16 - 5 = 11 (tuổi)

                                   Đáp số: 11 tuổi

Bài 3. Giải các bài toán theo tóm tắt sau:

Em              : 11 tuổi

Anh hơn em :  5 tuổi

Anh             : ... tuổi ?

Bài giải

Tuổi của anh là:

                      11 + 5 = 16 (tuổi)
                                                               Đáp số: 16 tuổi

Bài 4. Tòa nhà thứ nhất có 16 tầng, tòa nhà thứ hai có ít hơn tòa nhà thứ nhất 4 tầng. Hỏi tòa nhà thứ hai có bao nhiêu tầng ?

              Bài giải

Tòa nhà thứ hai có số tầng là:

                                   16 - 4 = 12 (tầng)
                                                                                 Đáp số: 12 tầng.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay