Bài 1, 2, 3, 4 trang 36 sgk toán 2 - Bài 1. Tính:Bài giảiBài 2. Đặt tính rồ... DeHocTot.com

Bài 1, 2, 3, 4 trang 36 sgk toán 2

Toán


Bài 1. Tính:

Bài giải

Bài 2. Đặt tính rồi tính tổng, biết các số hạng là:

a) 36 và 18;              b) 24 và 19;                 c) 35 và 26.

Bài giải

Bài 3. Giải toán theo hình vẽ sau:

Hướng dẫn: Học sinh đặt đề toán theo hình vẽ, chẳng hạn: "Bao gạo cân nặng 46kg, bao ngô cân nặng 27kg. Hỏi cả hai bao cân nặng bao nhiêu kg?"

Bài giải

Cả hai bao cân nặng là:

46 + 27 = 73 (kg)

Đáp số: 73kg.

Bài 4. Quả bóng nào ghi phép tính có kết quả là 45?

Bài giải

Các quả bóng ghi phép tính có kết quả là 45 gồm: Quả bóng thứ 2, quả bóng thứ 3, quả bóng thứ 4 (tính từ trái sang phải).de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay