Bài 1, 2, 3, 4 trang 38 sgk toán 2 - Bài 1. Tính nhẩm:a) 9 + 2 =             ... DeHocTot.com

Bài 1, 2, 3, 4 trang 38 sgk toán 2

Toán


Bài 1. Tính nhẩm:

a) 9 + 2 =                 8 + 3 =                 7 + 4 =                 6 + 5 =

9 + 3 =                     8 + 4 =                 7 + 5 =                 6 + 6 =

9 + 4 =                     8 + 5 =                 7 + 6 =

9 + 5 =                     8 + 6 =                 7 + 7 = 

9 + 6 =                     8 + 7 =

9 + 7 =                     8 + 8 =

9 + 8 =

9 + 9 =

 

b) 2 + 9 =               3 + 8 =                 4 + 7 =                    5 + 6 =

                               3 + 9 =                 4 + 8 =                    5 + 7 =

                                                            4 + 9 =                    5 + 8 = 

                                                                                            5 + 9 =

Bài giải

a) 9 + 2 = 11              8 + 3 = 11               7 + 4 = 11               

9 + 3 = 12                  8 + 4 = 12               7 + 5 = 12               

9 + 4 = 13                  8 + 5 = 13               7 + 6 = 13

9 + 5 = 14                  8 + 6 = 14               7 + 7 = 14

9 + 6 = 15                  8 + 7 = 15             

9 + 7 = 16                  8 + 8 = 16               6 + 5 = 11

9 + 8 = 17                                                  6 + 6 = 12

9 + 9 = 18

 

b) 2 + 9 = 11             3 + 8 = 11                4 + 7 = 11                   

                                  3 + 9 = 12                4 + 8 = 12                    

                                                                   4 + 9 = 13                                                                                                                     

5 + 6 = 11

5 + 7 = 12

5 + 8 = 13

5 + 9 = 14

Bài 2. Tính:

Bài giải

Bài 3. Hoa cân nặng 28kg, Mai cân nặng hơn Hoa 3kg. Hỏi Mai cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Bài giải

Số kg Mai cân nặng là:

28 + 3 = 31 (kg)

Đáp số: 31 kg

Bài 4. Trong hình bên:

a) Có mấy hình tam giác?

b) Có mấy hình tứ giác?

Bài giải

Ghi số vào hình:

a) Có 3 hình tam giác là : h1; h2; h3.

b) Có 3 hình tứ giác là : h(1,2); h(2,3); h(1,2,3(.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay