Bài 1, 2, 3, 4 trang 48 sgk toán 2 - Bài 1. Tính nhẩm:a) 9 + 2 =             ... DeHocTot.com

Bài 1, 2, 3, 4 trang 48 sgk toán 2

Toán


Bài 1. Tính nhẩm:

a) 9 + 2 =             8 + 3 =                7 + 4 =               6 + 5 = 

    2 + 9 =             3 + 8 =                4 + 7 =               5 + 6 =

 

b) 11 - 9 =           11 - 8 =               11 - 7 =               11 - 6 =

    11 - 2 =            11 - 3 =              11 - 4 =                11 - 5 =

 

c) 11 - 1 - 5 =                   11 - 1 - 9 =                    11 - 1 - 3 =

    11 - 6 =                        11 - 10 =                          11 - 4 =

Bài giải

a)

9 + 2 = 7             8 + 3 = 11            7 + 4 = 11              6 + 5 = 11

2 + 9 = 11           3 + 8 = 11            4 + 7 = 11              5 + 6 = 11

 

b)

11 - 9 = 2          11 - 8 = 3             11 - 7 = 4              11 - 6 = 5

11 - 2 = 9          11 - 3 = 8             11 - 4 = 7               11 - 5 = 6

 

c)

11 - 1 - 5 = 5                 11 - 1 - 9 = 1                   11 - 1 - 3 = 7

11 - 6 = 5                      11 - 10 = 1                      11 - 4 = 7

Bài 2. Tính:

Bài giải

Bài 3. Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là:

a) 11 và 7;                   b) 11 và 9;                  c) 11 và 3.

Bài giải

Bài 4. Bình có 11 quả bóng bay, Bình cho bạn 4 quả. Hỏi Bình còn lại mấy quả bóng bay?

Bài giải

Số quả bóng bay Bình còn lại là:

11 - 4 = 7 ( quả bóng )

Đáp số: 7 quả bóng bay. de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay