Bài 1, 2, 3, 4 trang 49 sgk toán 2 - Bài 1. Tính:Bài giảiBài 2. Đặt tính rồ... DeHocTot.com

Bài 1, 2, 3, 4 trang 49 sgk toán 2

Toán


Bài 1. Tính:

Bài giải

Bài 2. Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là:

a) 51 và 4;                b) 21 và 6;                  c) 71 và 8.

Bài giải

Bài 3. Đàn gà đẻ được 52 quả trứng, mẹ đã lấy 6 quả trứng để làm món ăn. Hỏi còn lại bao nhiêu quả trứng?

Bài giải

Số quả trứng còn lại là

52 - 6 = 46 ( quả trứng )

Đáp số : 46 quả trứng.

Bài 4. Đoạn thẳng AB cắt đoạn thẳng CD tại những điểm nào?

Bài giải

Đoạn thẳng AB cắt đoạn thẳng CD tại điểm O.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay