Bài 1, 2, 3, 4 trang 52 sgk toán 2 - ... DeHocTot.com

Bài 1, 2, 3, 4 trang 52 sgk toán 2

Toán


Bài 1. Tính nhẩm:

a)

9 + 3 =               8 + 4 =             7 + 5 =               6 + 6 = 

3 + 9 =               4 + 8 =             5 + 7 =               12 - 6 =

b)

12 - 9 =              12 - 8 =            12 - 7 =

12 - 3 =              12 - 4 =            12 - 5 = 

c)

12 - 2 - 7 =                    12 - 2 - 5 =                        12 - 2 - 6 = 

12 - 9 =                         12 - 7 =                             12 - 8 =

Bài giải

a)

9 + 3 = 12           8 + 4 = 12           7 + 5 = 12             6 + 6 = 12

3 + 9 = 12           4 + 8 = 12            5 + 7 = 12            12 - 6 = 6

b)

12 - 9 = 3             12 - 8 = 4           12 - 7 = 5

12 - 3 = 9             12 - 4 = 8           12 - 5 = 7

c)

12 - 2 - 7 = 3                   12 - 2 - 5 = 5                   12 - 2 - 6 = 4 

12 - 9 = 3                        12 - 7 = 5                         12 - 8 = 4

Bài 2. Tính:

Bài giải

Bài 3. Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là:

a) 12 và 7;                  b) 12 và 3;                    c) 12 và 9.

Bài giải

Bài 4. Có 12 quyển vở, trong đó có 6 quyển vở bìa đỏ, còn lại là vở bìa xanh. Hỏi có mấy quyển vở bìa xanh?

Bài giải

Số quyển vở bìa xanh là:

12 - 6 = 6 ( quyển )

Đáp số: 6 quyển.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay