Bài 1, 2, 3, 4 trang 53 sgk toán 2 - ... DeHocTot.com

Bài 1, 2, 3, 4 trang 53 sgk toán 2

Toán


Bài 1. Tính: 

Bài giải

Bài 2. Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là:

a) 72 và 7;              b) 42 và 6;                   c) 62 và 8.

Bài giải

Bài 3. Hòa có 22 nhãn vở, Hòa cho bạn 9 nhãn vở. Hỏi Hòa còn lại bao nhiêu nhãn vở?

Bài giải

Số nhãn vở Hòa còn lại là:

22 - 9 = 13 ( nhãn vở )

Đáp số: 13 nhãn vở.

Bài 4. Tìm x:

a) x + 7 = 42;                              b) 5 + x = 62.

Bài giải

a) x + 7 = 42                               b) 5 + x = 62

    x       = 42 - 7                                     x = 62 - 5

    x       = 35                                          x = 57de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay