Bài 1, 2, 3, 4 trang 57 sgk toán 2 - Bài 1. Tính nhẩm:a) 9 + 4 =             ... DeHocTot.com

Bài 1, 2, 3, 4 trang 57 sgk toán 2

Toán


Bài 1. Tính nhẩm:

a) 9 + 4 =                     8 + 5 =                      7 + 6 = 

    4 + 9 =                     5 + 8 =                      6 + 7 =

b) 13 - 9 =                    13 - 8 =                     13 - 7 =

    13 - 4 =                    13 - 5 =                     13 - 6 =

c) 13 - 3 - 5 =                13 - 3 - 1 =                13 - 3 - 4 =

    13 - 8 =                     13 - 4 =                     13 - 7 = 

Bài giải

a) 9 + 4 = 13                    8 + 5 = 13                     7 + 6 = 13

    4 + 9 = 13                    5 + 8 = 13                     6 + 7 = 13

b) 13 - 9 = 4                   13 - 8 = 5                        13 - 7 = 6

    13 - 4 = 9                   13 - 5 = 8                        13 - 6 = 7

c) 13 - 3 - 5 = 5               13 - 3 - 1 = 9                  13 - 3 - 4 = 6

    13 - 8 = 5                    13 - 4 = 9                    13 - 7 = 6

Bài 2. Tính:

Bài giải

Bài 3. Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là:

a) 13 và 9;                    b) 13 và 6;                     c) 13 và 8.

Bài giải

Bài 4. Cửa hàng có 13 xe đạp, đã bán 6 xe đạp. Hỏi cửa hàng còn lại mấy xe đạp?

Bài giải

Số xe đạp cửa hàng còn lại là

13 - 6 = 7 ( xe đạp )

Đáp số: 7 xe đạp.



de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay