Bài 1, 2, 3, 4 trang 58 sgk toán 2 - Bài 1. Tính:Bài giảiBài 2. Đặt tính rồ... DeHocTot.com

Bài 1, 2, 3, 4 trang 58 sgk toán 2

Toán


Bài 1. Tính:

Bài giải

Bài 2. Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là:

a) 43 và 5;              b) 93 và 9;                  c) 33 và 6.

Bài giải

Bài 3. Tìm x:

a) x + 6 = 33;                b) 8 + x = 43;                    c) x - 5 = 53.

Bài giải

a) x + 6 = 33;                b) 8 + x = 43;                    c) x - 5 = 53.

         x = 33 - 6                       x = 43 - 8                         x = 53 + 5

         x = 27                            x = 35                              x = 58

Bài 4. Hãy vẽ 9 chấm tròn trên hai đoạn thẳng cắt nhau, sao cho mỗi đoạn thẳng đều có 5 chấm tròn.

Bài giải

Có nhiều cách để vẽ, chẳng hạn:de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay