Bài 1, 2, 3, 4 trang 61 sgk toán 2 - Bài 1. Tính nhẩm:a) 9 + 5 =             ... DeHocTot.com

Bài 1, 2, 3, 4 trang 61 sgk toán 2

Toán


Bài 1. Tính nhẩm:

a) 9 + 5 =                8 + 6 =                      7 + 7 =

    5 + 9 =                6 + 8 =                      14 - 7 =

b) 14 - 9 =               14 - 8 =                      14 - 4 =

    14 - 5 =               14 - 6 =                      14 - 10 =

c) 14 - 4 - 2 =           14 - 4 - 5 =                 14 - 4 - 1 =

    14 - 6 =                14 - 9 =                      14 - 5 = 

Bài giải

a) 9 + 5 = 14               8 + 6 = 14                     7 + 7 = 14

    5 + 9 = 14               6 + 8 = 14                     14 - 7 = 7

b) 14 - 9 = 5              14 - 8 = 6                     14 - 4 = 10

    14 - 5 = 9              14 - 6 = 8                     14 - 10 = 4

c) 14 - 4 - 2 = 8          14 - 4 - 5 = 5                14 - 4 - 1 = 9

    14 - 6 = 8               14 - 9 = 5                     14 - 5 = 9

Bài 2. Tính:

Bài giải

Bài 3. Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là:

a) 14 và 5;               c) 14 và 7;                 c) 12 và 9.

Bài giải

Bài 4. Một cửa hàng có 14 quạt điện, đã bán 6 quạt điện. Hỏi cửa hàng đó còn lại mấy quạt điện?

Bài giải

Số quạt điện cửa hàng đó còn lại là:

14 - 6 = 8 ( quạt điện)

Đáp số: 8 quạt điện.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay