Bài 1, 2, 3, 4 trang 62 sgk toán 2 - Bài 1. Tính:Bài giảiBài 2. Đặt tính rồ... DeHocTot.com

Bài 1, 2, 3, 4 trang 62 sgk toán 2

Toán


Bài 1. Tính:

Bài giải

Bài 2. Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là:

a) 64 và 6;                b) 84 và 8;                   c) 94 và 9.

Bài giải

Bài 3. Nhà bạn Hà nuôi 34 con gà, nhà bạn Ly nuôi ít hơn nhà bạn Hà 9 con gà. Hỏi nhà bạn Ly nuôi bao nhiêu con gà?

Bài giải

Số con gà nhà bạn Ly nuôi là:

34 - 9 = 25 (con gà )

Đáp số: 25 con gà.

Bài 4. Tìm x:

a) x + 7 = 34;                                  b) x - 14 = 36.

Bài giải

a) x + 7 = 34;                                  b) x - 14 = 36.

    x       = 34 - 7                                  x         = 36 + 14

    x       = 27                                       x         = 50de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay