Bài 1, 2, 3, 4 trang 64 sgk toán 2 - Bài 1. Tính nhẩm:14 - 5 =              ... DeHocTot.com

Bài 1, 2, 3, 4 trang 64 sgk toán 2

Toán


Bài 1. Tính nhẩm:

14 - 5 =                        14 - 7 =                   14 - 9 =

14 - 6 =                        14 - 8 =                   13 - 9 = 

Bài giải

14 - 5 = 9                       14 - 7 = 7                  14 - 9 = 5

14 - 6 = 8                       14 - 8 = 6                  13 - 9 = 4

Bài 2. Đặt tính rồi tính:

a) 84 - 47;                   30 - 6;                   74 - 48;

b) 62 - 28;                   83 - 45;                  60 - 12.

Bài giải

Bài 3. Tìm x:

a) x - 24 = 34;                   b) x + 18 = 60;              c) 25 + x = 84.

Bài giải

a) x - 24 = 34;                    b) x + 18 = 60;                   

    x        = 34 + 24                 x         = 60 - 18                         

    x        = 58                          x         = 42                               

c) 25 + x = 84.

            x = 84 - 25

            x = 59.

Bài 4. Một cửa hàng đồ chơi có 84 ô tô và máy bay, trong đó có 45 ô tô. Hỏi cửa hàng đó có bao nhiêu máy bay?

Bài giải

Số may bay cửa hàng đó có là:

84 - 45 = 39 ( máy bay)

Đáp số: 39 máy bay.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay