Bài 1, 2, 3, 4 trang 74 sgk toán 2 - Bài 1. Tính nhẩm:12 - 7 =              ... DeHocTot.com

Bài 1, 2, 3, 4 trang 74 sgk toán 2

Toán


Bài 1. Tính nhẩm:

12 - 7 =               11 - 8 =                 14 - 9 =              16 - 8 =

14 - 7 =               13 - 8 =                 15 - 9 =              17 - 8 =

16 - 7 =               15 - 8 =                 17 - 9 =              18 - 9 =

Bài giải

12 - 7 = 5              11 - 8 = 3             14 - 9 = 5             16 - 8 = 8

14 - 7 = 7              13 - 8 = 5             15 - 9 = 6             17 - 8 = 9

16 - 7 = 9              15 - 8 = 7             17 - 9 = 8             18 - 9 = 9

Bài 2. Tính:

Bài giải

Bài 3. Tìm x:

a) 32 - x = 18;                     b) 20 - x = 2;                       c) x - 17 = 25

Bài giải

a) 32 - x = 18;                     b) 20 - x = 2;                       c) x - 17 = 25

           x = 32 - 18                          x = 20 - 2                            x = 17 + 25

           x = 14                                 x = 18                                 x = 42  

Bài 4. Vẽ đoạn thẳng:

Bài giải

a) 

b) Hướng dẫn: Nên chấm 1 điểm khác điểm O, vẽ đường thẳng đi qua hai điểm O và P.

c) Có thể chọn tùy ý hai trong ba điểm vẽ đường thẳng, chẳng hạn:de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay