Bài 1, 2, 3, 4 trang 88 SGK Toán 2 ( Luyện tập chung ) - Bài 1. Tính nhẩm:12 - 4 =              ... DeHocTot.com

Bài 1, 2, 3, 4 trang 88 SGK Toán 2 ( Luyện tập chung )

Toán


Bài 1. Tính nhẩm:

12 - 4 =                9 + 5 =                11 - 5 =                   20 - 8 =

15 - 7 =                7 + 7 =                 4 + 9 =                   20 - 5 =

13 - 5 =                6 + 8 =                 16 - 7 =                  20 - 4 =

Bài giải

12 - 4 = 8                9 + 5 = 14                11 - 5 = 6                  

15 - 7 = 8                7 + 7 = 14                 4 + 9 = 13                

13 - 5 = 8                6 + 8 = 14                 16 - 7 = 9                 

 

20 - 8 = 12

20 - 5 = 15

20 - 4 = 16

Bài 2. Đặt tính rồi tính:

28 + 19;               73 - 35;                 53 + 47;                  90 - 42.

Bài giải

Bài 3. Tìm x:

a) x + 18 = 62;                 b) x - 27 = 37;                 c) 40 - x = 8.

Bài giải

a) x + 18 = 62;                                   b) x - 27 = 37;                   

    x         = 62 - 18                                 x         = 37 + 27

    x         = 44                                        x         = 64                               

c) 40 - x = 8.

           x = 40 - 8

           x = 32

Bài 4. Con lợn to cân nặng 92kg, con lợn bé nhẹ hơn con lợn to 16kg. Hỏi con lợn bé cân nặng bao nhiêu kg?

Bài giải

Con lợn bé cân nặng:

92 - 16 = 76 (kg)

Đáp số: 76 kg de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay